Verksamhet

ELM Nords verksamhetsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr, där människor regelbundet samlas till gudstjänster, bibelstudier, barn och
ungdomssamlingar.

I Örnsköldsvik hyrs en lokal centralt i stan, med högmässa eftermiddagar varannan söndag.
I Umeå— och Vännäsområdena ansvarar respektive församling för verksamheten.
I Skellefteå bedrivs arbetet i samverkan med Evangelisk Luthersk Samling, ELS.

För verksamheten i Piteå ansvarar Piteåbygdens missionsförening med gudstjänster i Strömnäs Lutherska kapell.
Inom regionen bedrivs även verksamhet i bönhus och stugmöten i enskilda hem.
Lägerverksamhet förläggs huvudsakligen till Missionsgården Fridhem i Vännäs.

ELM verkar för att människor i alla åldrar ska lära känna Jesus Kristus och ta emot honom i en sann och levandande tro. ELM bedriver och stödjer missionsarbete i flera länder och på olika kontinenter.

För ELM är även Sverige ett missionsland. Det är en smärta att endast en liten andel av Sveriges folk känner Jesus Kristus, livets Herre.

För ELM Nord är den kristna gemenskapen viktig. Det är den plats där Guds Ord blir predikat, levt och aktualiserat Kristna församlingar och gemenskaper behövs för uppbyggelse och för att vägleda och visa till honom som är Vägen, Sanningen och Livet.

© 2024 ELM Nord. All Rights Reserved