Dataskydd och GDPR

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.

Förordningen innebär bland annat stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde.

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang personuppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Vad gäller för ELM Nord?
ELM Nord sparar personuppgifter i syfte att bedriva och informera om vår verksamhet, som går ut på att bedriva mission i Sverige.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter ELM Nord samlar in behandlas elektroniskt. ELM Nord lagrar uppgifterna i enlighet med vad som gäller för företags och föreningars arkivhantering. När vi arrangerar samlingar som kräver förhandsanmälan informerar vi vid anmälningstillfället om att vi samlar in personuppgifter. Kontakta ELM Nord om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

För mer information, besök imy.se

© 2024 ELM Nord. All Rights Reserved