Om ELM Nord

Vad är ELM Nord?

ELM vill sprida det glada budskapet att Jesus är Guds son, alla människors Frälsare och verka för att människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus.

ELM utgår från att Bibeln är alltigenom trovärdig, att den, såsom Guds ord, har auktoritet och därmed full relevans i dag. ELM vill arbeta i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen. 

Inom ELM Nord bedrivs kristen verksamhet som; 

gudstjänster och bibelstudier

barn och ungdomsverksamhet

konfirmandundervisning

ungdoms- och familjeläger

sång- och musikverksamhet

ELM Nord är en regional organisation ansluten till Evangelisk Luthersk Mission, ELM, tidigare Bibeltrogna Vänner. ELM bildades i början av 1900-talet och har sitt starkaste fäste i sydligaste Sverige. Tidigt sändes resepredikanter till de tre nordligaste länen och på 30-talet bildades missionsföreningar inom regionen. Två av dessa har sedan ombildats till församlingar.

Ett viktigt centrum för ELM Nords verksamhet är Missionsgården Fridhem i Vännäs. Den har sedan  1980-talet varit missions- och lägergård för hela regionen och används även av den lokala församlingen i Vännäs.

© 2024 ELM Nord. All Rights Reserved