Missionsgårdar

På kartan finns missionsgårdarna inom ELM.
Här anordnas till exempel barnläger, konfirmationsläger och bibelskola.

© 2021 ELM Nord. All Rights Reserved