ELM Nord och dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.

Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bland annat stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde.

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad gäller för ELM Nord?
ELM Nord har sparat personuppgifter i syfte att bedriva och informera om vår verksamhet, som går ut på att bedriva mission i Sverige.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter ELM Nord samlat in behandlas elektroniskt. ELM Nord kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för företags och föreningars arkivhantering. När vi arrangerar samlingar som kräver förhandsanmälan kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter. Kontakta ELM Nord om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

För mer information, besök imy.se

© 2023 ELM Nord. All Rights Reserved