Start
PDF Skriv ut

Evangelisk Luthersk Mission - Nord (ELM Nord) bildades 2009 som ett samordnade organ i norra Sverige för föreningar, församlingar och enskilda, flertalet knutna till riksorganisationen Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV). ELM Nord driver missionsgården Fridhem i Vännäs.

ELM Nord verkar för att människor i alla åldrar ska lära känna Jesus Kristus och ta emot honom i en sann och levande tro. ELM Nord vill utföra sitt uppdrag i full tillit till Bibeln som Guds levande och alltigenom sanna ord och i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen.

 

Bankgiro

5782-4096

Missionsgården

fridhem
Missionsgården Fridhem